top of page
alex-bunday-_MdUz-1Ofsg-unsplash.jpg
edceee-G35D9jK1Bf0-unsplash.jpg
Hands on Computer Keyboard

KONTROLA
PRISTUPA

Bezbednost
na radnom mestu

Bezbednost prostora, informacija, zaposlenih i opreme na prvom je mestu. Obezbedite svoju kompaniju integrisanim sistemom zaštite!

Naš sistem kontrole pristupa obezbediće operativnu i funkcionalnu sigurnost kao i lagodnost pri radnim procesima.

Signal Komunikacije na vaše raspolaganje stavljaju sve, od jednostavnih do najkompleksnijih kontrolnih sistema,
Možemo zadovoljiti vaše potrebe počev od jednostavnih sistema kontole pristupa do najsloženijih integrisanih sistema zaštite.

Prime WebAccess

Modularnim softverskim sistemom možete komforno kontrolisati pristup, upravu nezavisnu od OS-a, nudi detaljan izveštaj i lično upravljate opcijama.

Upravljanje i kreiranje pravima pristupa

Prime WebAccess vam omogućava upravu pristupnim pravima, na primer karticama, ključevima ili otiscima prstiju. U slučaju kartica, možete dizajnirati izgled, takođe možete štampati dizajn i kodove na karticama.

Upravljanje klijentima i izvođačima

Možete da kontrolišete lokacije svog preduzeća ili predstavništva preduzeća, da kreirate naloge za izvođače i upravljte njima. Njima možete dati pristup određeni radnim mestima i napraviti naloge za njih. 

Korisnički profil vam omogućava da pristuite licu i podacima (pravima) koji su vam dodeljeni.

Proširena kontrola događaja

Sistem vam nudi mogućnost slobodnog definisanja kako treba da reaguje u slučaju određenih događaja, zbog čega sadrži neograničen broj kontrolnih rutina. U slučaju da se aktivira alarm sistem:


•    Zatvara jedna ili više vrata prilog, e-mail ili SMS na određenu adresu
•    Štampa logove
•    Čuva slike od odgovarajuće kamere za nadzor
•    Šalje alarmne poruke sa slikom kao 
•    Startuje tajmer
•    Startuje predefinisan zadatak kroz scheduler task
•    Modifikuje podešavanja kriznog nivoa za jednu ili više lokacija
•    Kreira datoteku koja sadrži sve relevantne informacije

Upravljanje klijentima i izvođačima

Možete da kontrolišete lokacije svog preduzeća ili predstavništva preduzeća, da kreirate naloge za izvođače i upravljate njima. Možete im dati pristup određenim radnim mestima i napraviti naloge za njih. 

Korisnički profil vam omogućava da pristupite licu i podacima (pravima) koji su vam dodeljeni.

Upravljanje alarmima

Primion sistem vam omogućava da pošaljete određene alarmne poruke ili tipove alarmnih poruka određenim korisnicima sistema, zbog proširene kontrole događaja i kombinacije modernog sistema kontrole pristupa sa upotrebom alarmnog sistema. Sistem će takođe definisati prioritet poruka na pojedinačnom nivou i dodeliti različite rutine.

Imate opciju da prikazujete sliku osobe ili status da bi napravili vizuelno poređenje sa osobom koja je napravila događaj. Na kraju, možete dodeliti jedan od 99 različitih nivoa prioriteta za alarme i možete da definišete tri različite vrste alarma.

Registracija poseta

Primion sistem za registraciju posetilaca može da rastereti prijemno osoblje. Za poboljšanje bezbednosnih standarda u vašoj kompaniji možete ga integrisati u sistem kontrole pristupa. Posetioci se mogu najaviti unapred, i po dolasku veoma brzo obraditi. Sa ostalim opcijama možete upravljati grupama posetilaca kao i vremenski ograničavati prava pristupa za posetioce koji dolaze u kratku posetu.

Imate visoke bezbednosne zahteve? Elementi kao sto su video kamere, alarm i detektori požara odnosno osobne separacije mogu biti integrisani u sistem.

Aplikаcije koje upravljaju pravima posetilaca su knjige posetilaca vam prikazuju svaki pristup „online booking-u“ i snimaju ko je bio gde i koliko dugo i ko je zaboravio da vrati svoju propusnicu za posetioce. Datumi izdavanja i povratak propusnica posetilaca sačuvani su u bazi podataka i na taj način se obezbeđuje istorija posetilaca.

Grafička vizuelizacija TopView

Ako integrišete TopView-a sa WebAccess softverom, omogućen vam je prikaz svih objekata sa svih lokacija kao i sve informacije vezane za bezbednosni sistem:


•    Koja vrata imaju koji status: da li su otvorena, zatvorena ili zaključana?
•    Koje im je trenutno sigurnonso stanje?
•    Da li postoje neke nerešene alarm poruke ili kritične situacije?
•    Da li su svi alarmi primećeni od strane relevantnog bezbednosnog osoblja?

Kontrola pristupa sa „workflow-om“

Workflow je automatski postupak kojim vi:

Dajete suglasnost ili odbijate zahtev o dodatnim pravima pristupa za određene ljude 

Možete pratiti napredak odobrenog zahteva

Ceo proces zajedno sa vašim odgovorom i napretkom odobrenog zahteva se snima u softveru.

Postavljeni zahtevi su vam prikazani na ekranu, a detalje možete videti u zavisnosti od podešavanja. Možete omogućiti i privremeno proširenje prava. Pored zahteva pristupa određenim područjima, zahtev može biti i mogućnost prijave na određenim čitačima tokom određenog vremenskog perioda, na primer prilikom posete regionalnoj kancelariji ili filijali. 

Workflow vas može poštedeti kreiranja i izdavanja privremenih kartica sa posebnim pravima osobama zaduženim za bezbednost na lokacijama koje treba posetiti.

bottom of page